Column

30 juni 2015

Doorgaande lijn

Twee maanden, tussen juli en september, ligt het onderwijs nagenoeg stil. Waarom dan een column met als titel “doorgaande lijn”, hoor ik u denken?
Dat woord zat de laatste week regelmatig in mijn hoofd, om allerlei redenen. Ik heb de Dikke van Dale erbij gepakt en eens opgezocht wat die woorden betekenen. Doorgaand: ‘Zonder onderbreking’. Lijn: ‘weg waarlangs een persoon of zaak zich beweegt of verloopt’.

Lees meer »

Ambassadeurs

Brede Scholen vragen vaak naar goede voorbeelden. Daarom heeft het Landelijk Steunpunt een netwerk opgezet van goede voorbeelden: Ambassadeurs.

Lees meer

Pilots

De overheid onderzoekt door middel van pilots en experimenten samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang. In opdracht van de overheid begeleidt het Landelijk Steunpunt Brede Scholen twee pilots voor dagarrangementen. 

Lees meer

06 oktober 2015

Training Doorgaande lijn in beeld

Wilt u de doorgaande lijn voor kinderen van 0-6 jaar vorm geven of verbeteren? De training ‘Doorgaande lijn in beeld’ kan u daarbij helpen.

Lees meer »


23 juni 2015

Lancering Leerplankader Sport, bewegen en gezonde leefstijl

In opdracht van het ministerie van Volksgezondheid en het ministerie van Onderwijs heeft Stichting Leerplanontwikkeling (SLO) een Leerplankader Sport, bewegen en gezonde leefstijl ontwikkeld. Dit leerplankader is geschreven in samenwerking met verschillende landelijke thema-instituten en expertisecentra.

Lees meer »


23 juni 2015

Uurprijzen Kinderopvang in 2016 hoger

Minister Asscher van Sociale Zaken heeft het Ontwerpbesluit Kinderopvangtoeslag 2016 aan de Eerste en Tweede Kamer opgestuurd. Uit de brief valt af te leiden dat de maximum uurprijzen voor kinderopvang met 0,7 procent zullen stijgen.

Lees meer »


22 juni 2015

Muziekonderwijs krijgt impuls

HET GAAT WEER SWINGEN IN DE KLAS
Minister Jet Bussemaker van cultuur steekt er 25 miljoen in, private partijen, waaronder Joop van den Ende, nog eens vele miljoenen. De Impuls Muziekonderwijs is een subsidiemaatregel voor het basisonderwijs die ervoor moet zorgen dat het over vijf jaar weer swingt in de klas. Er is een speciaal platform voor opgericht: het Platform Ambassadeurs Muziekonderwijs, waarin alle instellingen zijn verzameld die iets met muziek en onderwijs te maken hebben.

Lees meer »


04 juni 2015

Op bezoek bij De Werkplaats Kindergemeenschap

Donderdag 21 mei bezochten de ambassadeurs van het Landelijk Steunpunt Brede Scholen De Werkplaats Kindergemeenschap te Bilthoven, die in 1926 werd opgericht door Kees Boeke. De Stichting Werkplaats Kindergemeenschap heeft anno 2015 een school voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Verder is er een Kinderopvang op het terrein aanwezig.


Een handreiking met praktische modellen om ouderinspraak in uw IKC te integreren. Vraag deze publicatie nu aan.

U kunt zich hier aanmelden of afmelden voor de nieuwsbrief.

Tweets