Column

01 september 2015

… en nu actie!

De vakantie is achter de rug en ik ben al weer zo’n drie weken stevig aan het werk. Er is deze maand heel veel te doen, dus ik kan alleen nog maar in de late avonduren, of tijdens een lange autorit over Neerlands vlakke wegen mijmeren en dromen over de walvissen, haaien en zeeleeuwen, kolibrietjes, leguanen en apen die ik tijdens mijn, echt onvergetelijke en fantastische, vakantie tegen ben gekomen.

Lees meer »

Ambassadeurs

Brede Scholen vragen vaak naar goede voorbeelden. Daarom heeft het Landelijk Steunpunt een netwerk opgezet van goede voorbeelden: Ambassadeurs.

Lees meer

Pilots

De overheid onderzoekt door middel van pilots en experimenten samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang. In opdracht van de overheid begeleidt het Landelijk Steunpunt Brede Scholen twee pilots voor dagarrangementen. 

Lees meer

06 oktober 2015

Training Doorgaande lijn in beeld

Wilt u de doorgaande lijn voor kinderen van 0-6 jaar vorm geven of verbeteren? De training ‘Doorgaande lijn in beeld’ kan u daarbij helpen.

Lees meer »


26 augustus 2015

Bestuurlijke samenwerkingsconstructies

De autonomie van schoolbesturen is een belangrijk uitgangspunt in de onderwijswetgeving. Tegelijkertijd hebben de besturen een aantal verantwoordelijkheden en verplichtingen op grond van de sectorwetten. De wetgeving bepaalt het speelveld waarbinnen schoolbesturen hun verantwoordelijkheden kunnen en moeten waarmaken. Ondertussen is het onderwijslandschap in verandering. 

Lees meer »


26 augustus 2015

Subsidieregeling Professionalisering Cultuuronderwijs PO

Schoolbesturen met de ambitie om cultuuronderwijs een stevige plaats in het schoolcurriculum te geven kunnen subsidie aanvragen bij het Fonds voor Cultuurparticipatie. 

Lees meer »


Een handreiking met praktische modellen om ouderinspraak in uw IKC te integreren. Vraag deze publicatie nu aan.

U kunt zich hier aanmelden of afmelden voor de nieuwsbrief.

Tweets