Column

17 februari 2015

Beste Rinda!

Om maar meteen met de deur in huis te vallen: heb je de resultaten van dat onderzoek van de AVS gelezen, afgelopen week in Kader Primair? Maar liefst 2/3e van de schoolleiders verwacht de komende jaren richting IKC te groeien. Of is daar al mee bezig. Zo lijkt de brede school gedachte zich, inmiddels in de vorm van een integraal kindcentrum, stevig te gaan verankeren in het primair onderwijs. En zo is diezelfde IKC steeds meer een beweging van onderop aan het worden. Niet meer te stoppen. 

Lees meer »

Ambassadeurs

Brede Scholen vragen vaak naar goede voorbeelden. Daarom heeft het Landelijk Steunpunt een netwerk opgezet van goede voorbeelden: Ambassadeurs.

Lees meer

Pilots

De overheid onderzoekt door middel van pilots en experimenten samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang. In opdracht van de overheid begeleidt het Landelijk Steunpunt Brede Scholen twee pilots voor dagarrangementen. 

Lees meer

27 februari 2015

Verslag Netwerk Meedoen is de Kunst online

Samen met het LKCA organiseert het Landelijk Steunpunt Brede Scholen drie netwerkbijeenkomsten rond het thema kunst en cultuur in brede school of IKC. Het doel is om met elkaar te kijken naar culturele activiteiten op scholen. Waar gaat het goed en waar kan het beter, bijvoorbeeld als het gaat om de verbinding tussen het binnen- en buitenschoolse kunst- en cultuuraanbod? De eerste bijeenkomst vond plaats op 12 februari in Museum Catharijneconvent te Utrecht.


06 februari 2015

Foto's en verslag NOT online

Op 30 januari was het Landelijk Steunpunt aanwezig op de NOT. Met een uitgebreid en interactief programma. Bekijk nu de foto's van die dag en lees het verslag terug!


03 februari 2015

Handreiking praktische oplossingen

Knelpunten zijn op te lossen. Of uw IKC nou volop in ontwikkeling is, of de samenwerking al vergevorderd raakt.

“Het kan niet, want…”
De handreiking praktische oplossingen laat zien dat het wél kan. Als u maar weet wat de juiste aanpak is. Deze brochure biedt praktische oplossingen voor belemmeringen die door wet- en regelgeving ontstaan in de praktijk van een IKC.

Klik hier om de brochure te lezen.
Wilt u liever een gedrukte versie ontvangen? Stuur een mail naar margotderuiter@bredeschool.nl o.v.v. ‘Handreiking praktische oplossingen,’ en vermeld uw gegevens.


03 februari 2015

Handreiking IKC-Raad

U wilt ouders zoveel mogelijk betrekken bij uw IKC. Toch heeft u gescheiden trajecten voor onderwijs en kinderopvang op het gebied van ouderinspraak.

Wilt u het ouders juist makkelijker maken? Daar hebben wij samen met VOS/ABB wat op gevonden: de Handreiking IKC-Raad. Helemaal getoetst op juridische knelpunten. Meteen toe te passen op uw eigen situatie. Want waarom zouden ouders zich apart moeten uiten in twee inspraakorganen?

Ga hier naar de Handreiking IKC-Raad.
Leest u liever de gedrukte versie? Stuur een mail naar margotderuiter@bredeschool.nl o.v.v. ‘Handreiking IKC-Raad,’ en vermeld uw gegevens.


03 februari 2015

Kwaliteitskaart in een nieuw jasje

De ontwikkeling van uw brede school of IKC in beeld, nú in verbeterde versie!

De Digitale Kwaliteitskaart van het Landelijk Steunpunt brengt de stand van zaken van uw eigen brede school of IKC in kaart. Waar staat uw brede school? Wat zijn de sterke punten van uw IKC? Wat wilt u bereiken? Het invullen is heel eenvoudig, en u krijgt er een zeer waardevol overzicht voor terug.

De kwaliteitskaart is nu uitgebreid met praktische tools! Nieuw is dat u de voortgang van uw brede school of IKC op meerdere manieren kunt vergelijken. Sla uw resultaten op, en vul de vragenlijst een jaar later nog eens in. Dit kunt u zo vaak herhalen als u wilt. De ontwikkeling van de resultaten wordt weergegeven in een strakke grafiek. En dan kunt u ook nog eens uw collega’s uitnodigen om de resultaten te delen! Hoe? Dat leest u hier.


Een handreiking met praktische modellen om ouderinspraak in uw IKC te integreren. Vraag deze publicatie nu aan.

U kunt zich hier aanmelden of afmelden voor de nieuwsbrief.

Tweets