Column

03 maart 2015

Beste Job,

De kunst en de uitdaging van onderwijs en kinderopvang is leerlingen bagage mee te geven waarmee ze zich kunnen ontwikkelen tot volwaardige burgers in de samenleving van de toekomst. Dat is een belangrijke taak, maar ook een ingewikkelde omdat de toekomst zich niet goed laat voorspellen. Er is geen glazen bol waarin we kunnen kijken om te zien wat we kinderen vandaag moeten leren voor hun toekomst in de wereld van morgen.

Lees meer »

Ambassadeurs

Brede Scholen vragen vaak naar goede voorbeelden. Daarom heeft het Landelijk Steunpunt een netwerk opgezet van goede voorbeelden: Ambassadeurs.

Lees meer

Pilots

De overheid onderzoekt door middel van pilots en experimenten samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang. In opdracht van de overheid begeleidt het Landelijk Steunpunt Brede Scholen twee pilots voor dagarrangementen. 

Lees meer

03 maart 2015

“De scholen zijn weer de spin in het web in Groningen”

Groningen is Onderwijsstad van het jaar 2014/2015, en de Groningse Vensterscholen bestaan dit jaar 20 jaar. Bovendien hebben zich de afgelopen tijd veel veranderingen voorgedaan in de structuur van de Vensterscholen. Reden genoeg om extra aandacht te besteden aan de ontwikkelingen in het onderwijs in deze stad!

Lees meer »


27 februari 2015

Verslag Netwerk Meedoen is de Kunst online

Samen met het LKCA organiseert het Landelijk Steunpunt Brede Scholen drie netwerkbijeenkomsten rond het thema kunst en cultuur in brede school of IKC. Het doel is om met elkaar te kijken naar culturele activiteiten op scholen. Waar gaat het goed en waar kan het beter, bijvoorbeeld als het gaat om de verbinding tussen het binnen- en buitenschoolse kunst- en cultuuraanbod? De eerste bijeenkomst vond plaats op 12 februari in Museum Catharijneconvent te Utrecht.


06 februari 2015

Foto's en verslag NOT online

Op 30 januari was het Landelijk Steunpunt aanwezig op de NOT. Met een uitgebreid en interactief programma. Bekijk nu de foto's van die dag en lees het verslag terug!


03 februari 2015

Handreiking praktische oplossingen

Knelpunten zijn op te lossen. Of uw IKC nou volop in ontwikkeling is, of de samenwerking al vergevorderd raakt.

“Het kan niet, want…”
De handreiking praktische oplossingen laat zien dat het wél kan. Als u maar weet wat de juiste aanpak is. Deze brochure biedt praktische oplossingen voor belemmeringen die door wet- en regelgeving ontstaan in de praktijk van een IKC.

Klik hier om de brochure te lezen.
Wilt u liever een gedrukte versie ontvangen? Stuur een mail naar margotderuiter@bredeschool.nl o.v.v. ‘Handreiking praktische oplossingen,’ en vermeld uw gegevens.


03 februari 2015

Handreiking IKC-Raad

U wilt ouders zoveel mogelijk betrekken bij uw IKC. Toch heeft u gescheiden trajecten voor onderwijs en kinderopvang op het gebied van ouderinspraak.

Wilt u het ouders juist makkelijker maken? Daar hebben wij samen met VOS/ABB wat op gevonden: de Handreiking IKC-Raad. Helemaal getoetst op juridische knelpunten. Meteen toe te passen op uw eigen situatie. Want waarom zouden ouders zich apart moeten uiten in twee inspraakorganen?

Ga hier naar de Handreiking IKC-Raad.
Leest u liever de gedrukte versie? Stuur een mail naar margotderuiter@bredeschool.nl o.v.v. ‘Handreiking IKC-Raad,’ en vermeld uw gegevens.


Een handreiking met praktische modellen om ouderinspraak in uw IKC te integreren. Vraag deze publicatie nu aan.

U kunt zich hier aanmelden of afmelden voor de nieuwsbrief.

Tweets