Column

16 december 2014

Meesterwerk

Er komt geld in 2015. Voor deskundigheidsbevordering in muziekonderwijs en de regeling flankerende projecten. En voor concrete muziekactiviteiten, zoals het project Kinderen Maken Muziek. Het Leerorkest is daarvan een heel bekend, aansprekend en succesvol voorbeeld. In dit project leren kinderen een instrument bespelen en musiceren ze samen in een heus orkest. Zij krijgen onder en na schooltijd les van geschoolde muzikanten.

Lees meer »

Ambassadeurs

Brede Scholen vragen vaak naar goede voorbeelden. Daarom heeft het Landelijk Steunpunt een netwerk opgezet van goede voorbeelden: Ambassadeurs.

Lees meer

Pilots

De overheid onderzoekt door middel van pilots en experimenten samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang. In opdracht van de overheid begeleidt het Landelijk Steunpunt Brede Scholen twee pilots voor dagarrangementen. 

Lees meer

27 november 2014

Inschrijving netwerken geopend

Begin 2015 organiseert het Landelijk Steunpunt Brede Scholen weer een serie netwerken. Ieder netwerk bestaat uit drie bijeenkomsten. In kleine groepen van 15-25 personen stelt u heldere doelen en een visie op voor uw brede school of IKC. Direct in de praktijk uit te werken!
De onderwerpen zijn:

Effectieve aanpak: de doorontwikkeling van uw brede school of IKC
Doorgaande lijn voor het jonge kind: een gezamenlijke basis voor jonge kinderen
Meedoen is de kunst: kunst en cultuur in uw brede school of IKC


27 oktober 2014

“Brede scholen zijn geen doel op zich, maar een middel om een doel te bereiken”

Op 3 oktober 2014 promoveerde Marieke Heers aan de Universiteit van Maastricht op het onderwerp brede scholen. Haar proefschrift genaamd ‘The Effectiveness of Community Schools: Evidence from the Netherlands’ gaat over de effectiviteit van Nederlandse brede scholen.

Lees meer »


20 oktober 2014

Interview: “Kinderen doen inspiratie op door actief mee te doen in hun leefomgeving”

Het woord ‘participatie’ is het afgelopen jaar veel genoemd als het om de leefomgeving gaat. Hoe zorg je ervoor dat ook kinderen betrokken raken bij hun omgeving? De Kleine Ambassade zet zich hiervoor in. Soesja Boode, directeur van deze stichting, vertelt ons over de werkzaamheden van de Kleine Ambassade.


Begin 2015 organiseert het Landelijk Steunpunt een serie netwerken over aansprekende onderwerpen. Meld u nu aan!

Op 30 januari 2015 verzorgt het Landelijk Steunpunt een uitgebreid programma tijdens de NOT.

U kunt zich hier aanmelden of afmelden voor de nieuwsbrief.

Tweets