Column van Job

23 september 2014

Brief aan Gjalt Jellesma, voorzitter BOINK

Ha die Gjalt,

"Schaf die medicinale term IKC toch snel af.” Ik stuiterde bijna van mijn congresstoel, klaarwakker ineens, toen ik je dit een paar maanden terug vanaf het spreekgestoelte hoorde zeggen. Je had het over de IKC ontwikkeling, en in die context ging je in op samenwerking tussen onderwijs en opvang, de brede school en vooral het wóórd IKC.

Lees meer »

Ambassadeurs

Brede Scholen vragen vaak naar goede voorbeelden. Daarom heeft het Landelijk Steunpunt een netwerk opgezet van goede voorbeelden: Ambassadeurs.

Lees meer

Pilots

De overheid onderzoekt door middel van pilots en experimenten samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang. In opdracht van de overheid begeleidt het Landelijk Steunpunt Brede Scholen twee pilots voor dagarrangementen. 

Lees meer

08 september 2014

Uitnodiging regiobijeenkomsten: praktische oplossingen voor bestuurlijk construct IKC

Bij de samenwerkingspartners in een IKC kan de behoefte ontstaan om de samenwerking op bestuurlijk niveau juridisch te verankeren door middel van een gezamenlijke rechtspersoon. Maar de wet vereist een gescheidenboekhouding tussen onderwijs en kinderopvang. Deze bijeenkomsten bieden bestuurders de gelegenheid om met elkaar te verkennen wat hun mogelijkheden en ervaringen in de praktijk zijn.


Het Landelijk Steunpunt organiseert op 1 oktober het Congres Gezonde Brede School.
Lees meer

U kunt zich hier aanmelden of afmelden voor de nieuwsbrief.

Tweets