Nieuws over Brede Scholen

It takes a village to raise a child

28 april 2015

Ter ere van het tiende Jaarcongres Brede School, dat plaatsvond op 23 april 2015, publiceerde het Landelijk Steunpunt Brede Scholen "It takes a village to raise a child". In deze publicatie staan interviews met zeven brede school professionals; de dagvoorzitter Job van Velsen en 6 sprekers op het congres.

De publicatie is hier te downloaden en bekijken.

Verslag Gluren bij de buren IKC online

22 april 2015

Vrijdag 10 april bezochten professionals uit het onderwijs, van kinderopvang en gemeenten twee IKC's; in Dinxperlo en Gendt. Het verslag van deze Gluren bij de buren staat nu online!

Klassensamenstelling beperkt van invloed op schoolprestaties

21 april 2015

Het Kohnstamm Instituut publiceerde in vakblad Didaktief een artikel over het effect van diversiteit op de onderwijsopbrengsten. Het instituut onderzocht de heterogeniteit in de klas op twee manieren en maakte daarbij gebruik van gegevens van het Cohort Onderzoek Onderwijsloopbanen.

Lees meer »

Peuters meer ondersteunen in leerontwikkeling

21 april 2015

Het gaat goed met de Nederlandse Peuterspeelzalen en Kinderdagverblijven. Zo blijkt uit het proefschrift van Pauline slot “Early Childhood Education and Care in the Netherlands. Quality, Curriculum, and Relations with Child Development”. Er zijn echter ook nog een aantal verbeterpunten. Vaktijdschrift Didaktief publiceerde hier onlangs een artikel over.

Lees meer »

Hoe buitenschools leren het leren binnen de school kan helpen

21 april 2015

Leren vindt niet alleen op school plaats, maar ook daarbuiten. Scholen willen steeds meer gebruik maken van het buitenschoolse leren om kinderen te onderwijzen. Veel scholen, en vooral brede scholen, zoeken dan ook de verbinding met het buitenschools leren. Uit onderzoek blijkt nu dat er een positief effect is als leerlingen continuïteit ervaren tussen de verschillende leefwerelden.

Lees meer »

Artikel 1 tot 5 van 17
<< Eerste< Vorige1-56-1011-1516-17Volgende >Laatste >>

Een handreiking met praktische modellen om ouderinspraak in uw IKC te integreren. Vraag deze publicatie nu aan.

U kunt zich hier aanmelden of afmelden voor de nieuwsbrief.

Tweets