Agenda

Start Netwerk Effectieve aanpak

08 januari 2015

Aan grote dromen geen gebrek, maar hoe zorg je ervoor dat de kwaliteit niet uit het oog wordt verloren? Wilt u uw brede school of IKC daadwerkelijk doorontwikkelen, dan is een gestructureerde aanpak nodig. Het Landelijk Steunpunt Brede Scholen zet net als vorig jaar een netwerk op om u hierbij te ondersteunen. In drie bijeenkomsten gaan we in op vragen als: Hoe stel ik duidelijke doelen om voldoende kwaliteit te waarborgen? Hoe werk ik deze doelen concreet uit?

Lees meer »

Start Netwerk Doorgaande lijn voor het jonge kind

15 januari 2015

De ontwikkeling van jonge kinderen staat hoog op de agenda. De Harmonisatiewet, de IKC ontwikkeling, het Pedagogisch PACT en het vormgeven van een doorgaande lijn van de voorschoolse voorziening naar de basisschool zijn landelijke uitingen daarvan. In de praktijk wordt door vele professionals hard gewerkt aan de ontwikkeling van het jonge kind. En terecht, want in de eerste levensjaren wordt de basis gelegd voor het verdere leven.

Lees meer »

Landelijk Steunpunt op NOT

30 januari 2015

Van 27 t/m 31 januari 2015 vindt de Nationale Onderwijstentoonstelling (NOT) plaats in de Jaarbeurs in Utrecht. Dit is de grootste vakbeurs voor professionals in de kinderopvang, PO, VO en MBO. Tijdens de NOT biedt het Landelijk Steunpunt Brede Scholen u volop inspiratie en informatie en voorzien wij u graag van goede voorbeelden en advies voor in uw eigen brede school of IKC-praktijk.

Start Netwerk Meedoen is de kunst

12 februari 2015

Actieve cultuurparticipatie bevordert creativiteit. Investeren in actieve cultuurparticipatie is een voedingsbodem voor de creatieve sector. Het leert kinderen en jongeren vaardigheden van de 21e eeuw. Het versterkt het creatieve hart van ons land.

Openingscongres Week van het Jonge Kind

10 april 2015

Voor de derde keer wordt de Week van het Jonge Kind in Nederland georganiseerd. De week wordt geopend met een congres op 10 april 2015 te Panama, Amsterdam.

Lees meer »

Week van het Jonge Kind

12 april 2015

Van 12-18 april wordt in Nederland de Week van het Jonge Kind georganiseerd. In deze week wordt aandacht gevraagd voor de belangrijke eerste levensjaren van het kind. In het hele land worden activiteiten georganiseerd om te laten zien wat er gebeurt voor kinderen en jonge gezinnen. Ouders kunnen in gesprek gaan met opvoeders om aan te geven wat voor hen belangrijk is.

Lees meer »

Begin 2015 organiseert het Landelijk Steunpunt een serie netwerken over aansprekende onderwerpen. Meld u nu aan!

Op 30 januari 2015 verzorgt het Landelijk Steunpunt een uitgebreid programma tijdens de NOT.

U kunt zich hier aanmelden of afmelden voor de nieuwsbrief.

Tweets