Agenda

Kinderopvang LIVE in het najaar

31 oktober 2014

De vakbladen Kinderopvang en Management Kinderopvang organiseren op 31 oktober en 1 november Kinderopvang LIVE. Dit congres is voor iedereen die werkzaam is in de kinderopvangbranche. 

Lees meer »

PO-Raad organiseert bijeenkomsten voor risicoscholen

31 oktober 2014

Het project Goed worden en goed blijven van de PO-Raad organiseert in oktober een aantal bijeenkomsten voor risicoscholen. Scholen die (zeer) zwak zijn of het risico hebben dat te worden, krijgen bij deze bijeenkomsten handvaten uitgereikt om de kwaliteit op te krikken. 

Lees meer »

KinderrechtenNU

04 november 2014

Op dinsdag 4 november 2014 organiseert de Pabo samen met het Centrum voor Lectoraten en Onderzoek (CLO) van De Haagse Hogeschool en de Stichting KinderrechtenNU een conferentie over het thema KinderrechtenNU. Het doel van de conferentie is het geven van een overzicht van de huidige stand van denken van wetenschappers, beleidsmakers, leerkrachten en andere opvoeders met betrekking tot het Internationale Verdrag inzake de Rechten van het Kind en de naleving daarvan.

Lees meer »

Praktische oplossingen voor bestuurlijk construct IKC

04 november 2014

Bij de samenwerkingspartners in een IKC kan de behoefte ontstaan om de samenwerking op bestuurlijk niveau juridisch te verankeren door middel van een gezamenlijke rechtspersoon. Maar de wet vereist een gescheidenboekhouding tussen onderwijs en kinderopvang. Deze bijeenkomsten bieden bestuurders de gelegenheid om met elkaar te verkennen wat hun mogelijkheden en ervaringen in de praktijk zijn.

Lees meer »

'Naar andere schooltijden, en dan?'

11 november 2014

AVS organiseert het komende jaar een aantal bijeenkomst onder de noemer: ‘Naar andere schooltijden, en dan?’ Tijdens deze sessies komen voorbeelden uit de schoolpraktijk naar voren. 

Lees meer »

Najaarsbijeenkomst Bouwstenen

04 december 2014

Op 4 december 2014 houdt Bouwstenen, platform voor maatschappelijke voorzieningen en vastgoed, haar Najaarsbijeenkomst. Het programma bevat veel nieuws en netwerkmogelijkheden. En u kunt rechtstreeks in gesprek met de voorzitters van de bij Bouwstenen betrokken branches.

Lees meer »

U kunt zich hier aanmelden of afmelden voor de nieuwsbrief.

Tweets