Column van Job

26 augustus 2014

Sprakeloos.

Dit was, wat je noemt, een hete zomervakantie. Niet door de temperatuur, al was het tijdens mijn vrije weken prachtig weer in Nederland, maar door al die afgrijselijke gebeurtenissen om ons heen. Vlucht MH17. Een ronduit beestachtige en gruwelijke strijd in Syrië en Irak. Een Ebola-epidemie. Of dichterbij, de strijd om de Oekraïne. Ja, zelfs onze Haagse Schilderswijk past enigszins in dit weinig opbeurende rijtje. Er is natuurlijk over al dit zwarte nieuws al veel geschreven en gezegd, en dat ga ik niet nog eens overdoen.

Lees meer »

Ambassadeurs

Brede Scholen vragen vaak naar goede voorbeelden. Daarom heeft het Landelijk Steunpunt een netwerk opgezet van goede voorbeelden: Ambassadeurs.

Lees meer

Pilots

De overheid onderzoekt door middel van pilots en experimenten samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang. In opdracht van de overheid begeleidt het Landelijk Steunpunt Brede Scholen twee pilots voor dagarrangementen. 

Lees meer

01 augustus 2014

Inschrijving Congres Gezonde Brede School geopend!

Op 1 oktober 2014 vindt te Papendal het Congres Gezonde Brede School plaats. Sport, Bewegen en een Gezonde Leefstijl in én rond de school en de kinderopvang zorgen voor betere prestaties en een groter welzijn voor kinderen. Daar profiteert werkelijk iédereen van mee! De kinderen, hun ouders, de medewerkers en uiteindelijk de maatschappij als geheel.

Schrijf u nu in!


25 juli 2014

Programma deelsessies IKC-dag bekend

Het programma van de deelsessies voor de IKC-dag is rond. Het Landelijk Steunpunt organiseert op 26 september samen met de PO-Raad en de Brancheorganisatie Kinderopvang een landelijke IKC-dag. De inschrijving voor deze dag is reeds vol. 

Lees meer »


21 juli 2014

VVE Amsterdam is voorbeeld voor andere gemeenten

De Amsterdamse aanpak van de voor- en vroegschoolse (vve) aanpak is een voorbeeld voor andere gemeenten in Nederland, zo stelt de Inspectie voor het Onderwijs. Amsterdam heeft de kwaliteit van de vve de afgelopen jaren flink verbeterd. 

Lees meer »


14 juli 2014

Over vijf jaar alle leerlingen een tablet

Grote uitgevers van schoolboeken verwachten dat alle leerlingen in het primair onderwijs over vijf jaar gebruik maken van tablets. Uit cijfers is gebleken dat 25 procent van de basisscholen komend jaar al gaat werken met de elektronische leermiddelen. 

Lees meer »


14 juli 2014

Kabinet komt met kwaliteitsimpuls voor primair onderwijs

Het kabinet en de PO-Raad hebben een sectorakkoord bereikt over investeringen in het primair onderwijs. Om de onderwijskwaliteit de komende jaren een impuls te geven, stelt de overheid een bedrag van maar liefst 444 miljoen beschikbaar. Dit geld wordt gebruikt voor de inzet van meer digitale leermiddelen, het sneller herkennen en beter uitdagen van talentvolle leerlingen en het beter opleiden van leraren. 

Lees meer »


Het Landelijk Steunpunt organiseert op 1 oktober het Congres Gezonde Brede School.
Lees meer

U kunt zich hier aanmelden of afmelden voor de nieuwsbrief.

Agenda

26 september 2014

Tweets