Kinderopvangorganisatie Eigen&Wijzer – Midden van het land

03 juni 2013

Kinderopvangorganisatie Eigen&Wijzer is sinds begin 2013 ambassadeur van het Landelijk Steunpunt Brede Scholen. De kinderopvangorganisatie heeft locaties voor dagopvang, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang in Loosdrecht, Maarssen, Harderwijk, Ankeveen, Abcoude en Breukelen. Het hoofdkantoor staat in Loosdrecht.

Eigen&Wijzer werkt met veel scholen samen. “Vooral de samenwerking met basisschool de Klaroen in Maarssen springt eruit,” zo stelt Petra Schipper, directeur van Eigen&Wijzer en ambassadeur van {breed}. Deze samenwerking is echter niet van de ene op de andere dag tot stand gekomen. “In 2007, toen de motie Van Aartsen/Bos werd aangenomen, zijn wij als kinderopvangorganisatie intern in gesprek gegaan over de impact van deze motie. We discussieerden over de vraag of deze motie goed was voor de kinderen en wat het zou betekenen. Deze gesprekken bleven niet lang intern, want onze conclusie was dat we samen moesten gaan werken met onderwijsorganisaties. Dat vonden we het beste voor de kinderen.”

Visie
Eigen &Wijzer ging ‘de boer op’ om eventuele samenwerkingspartners te zoeken.  Petra: “We zijn langs alle scholen geweest in de gemeente waarin we een locatie hebben. Daar hebben we onze visie neergelegd. Onze visie is dat we het belangrijk vinden dat er voor kinderen ook na schooltijd een inspirerend en uitdagend aanbod moet zijn. Bovendien moeten we meer gebruik maken van de talenten van de kinderen en die van volwassenen. En tot slot moet er vorm gegeven worden aan de doorgaande ontwikkelingslijn. Momenteel zien kinderen vaak zo’n vijftien volwassenen op één dag. Wij willen dit aantal drastisch verminderen en de gezichten die de kinderen zien, moeten vertrouwd zijn.” 

Klaroen
Basisschool De Klaroen in Maarssen kon zich volledig vinden in de visie van Eigen&Wijzer en zegde het samenwerkingscontract met hun toenmalige kinderopvangorganisatie op om vervolgens met Eigen&Wijzer in zee te gaan. “Het bleek al snel dat de school en wij qua visie op één lijn zaten. We gingen dan ook al snel samenwonen,” grapt Schipper. “Daarvoor hebben we uiteraard wel goede afspraken gemaakt. Maar uitgangspunt was en is dat we de opvang koste wat het kost binnen de schoolmuren willen houden. Ook als de school en de kinderopvang groeien.”

De Klaroen heeft momenteel 235 leerlingen. De buitenschoolse opvang van Eigen&Wijzer vangt 50 kinderen daarvan op. De peuterspeelzaal heeft elf kinderen. Alle opvang zit in het pand van de school. Opvallend is dat het aantal kinderen in de gemeente Maarssen daalt, maar dat De Klaroen steeds meer aanmeldingen krijgt. Hetzelfde geldt voor de bso en de peuterspeelzaal van Eigen&Wijzer, die verbonden zijn aan De Klaroen. 

Integraal kindcentrum
Inmiddels is het samenwerkingsverband tussen de basisschool en de kinderopvangorganisatie uitgegroeid tot een integraal kindcentrum. Petra: “We zijn erg trots op ons zeer rijke en gevarieerde naschoolse programma. Deze wordt onder andere door combinatiefunctionarissen georganiseerd en uitgevoerd. Bovendien wisselen we medewerkers uit. Onze pedagogisch medewerkers, de leerkrachten van de school en externe workshopleiders dragen samen zorg voor de uitvoering van het naschoolse aanbod.” Het aanbod komt door verschillende actoren tot stand. “We krijgen input van de leerlingenraad, van de klankbordgroep ouders en uit de wijk. Bovendien kijken we naar de talenten van onze medewerkers.” De naschoolse activiteiten zijn inmiddels een laaiend succes. “In het begin hadden we 15 inschrijvingen. Inmiddels zitten we op 360 aanmeldingen per kwartaal. Overigens kunnen alle kinderen zich inschrijven voor de NSA. Wij organiseren voor de kinderen van de BSO nog aparte naschoolse activiteiten.”

Voor de kinderen ouder dan acht jaar worden veel activiteiten buiten het gebouw georganiseerd. Petra: “Kinderen vinden dat prettiger. Zo hebben we een sport-bso op het sportpark en een cultuur-bso bij de toneelvereniging. Wij besteden overigens veel zorg aan de overdrachtsmomenten. Zo is er dagelijks contact tussen de school en de bso.”

Jonge kinderen
Voor de jongste kinderen in de kinderopvang en de peuteropvang heeft kinderopvangorganisatie Eigen&Wijzer gekozen voor systematische ondersteuning in de ontwikkeling. “Hierbij zijn alle ontwikkelingsgebieden in beeld. Zo breed mogelijk.” Tussen de voorschool en groep één heeft Eigen&Wijzer een zorgvuldige overdrachtssystematiek. Zo organiseren de kleuterjuffen samen met de pedagogisch medewerkers taalactiviteiten voor de peuters. “De kleuterjuffen zijn zo al bekend wanneer de kinderen naar groep 1 gaan.”

Hoewel de samenwerking met Klaroen uniek is, blijft Eigen&Wijzer ook in andere gemeentes en met andere scholen aan de weg timmeren. “We zijn door twee andere scholen benaderd om eens te praten over de ontwikkeling van een nieuw integraal kindcentrum. Bovendien zijn we met weer twee andere basisscholen in een ver gevorderd stadium om een sterrenschool te openen.”

 

Ambassadeur: Petra Schipper
Aantal locaties:  Elf locaties in het midden van Nederland
Website: www.eigen-en-wijzer.nl 
Emailadres: Petra.schipper@eigen-en-wijzer.nl
Telefoon: 035-5826035

 

Thema's


Delen:

{Breed} = nieuw.. maar toch vertrouwd! Ruim belegen met volledige info, meningen, tips en nuttige documenten.

CCS

{Breed} = onderdeel van de Coalition for Community Schools.

Twitter (breed}!

Nieuwsbrief

Binnenkort kunt u zich hier aanmelden of afmelden voor de nieuwsbrief.