Column van Job

15 april 2014

Een volle tank

The engine of opportunities. Wat een machtige titel voor het vierdaagse congres van the National coalition for communityschools, dit jaar in Cincinnati USA. En wij waren er afgelopen week bij! Sterker, we mochten zelfs een presentatie geven over de Nederlandse brede schoolaanpak. 

Lees meer »

Ambassadeurs

Brede Scholen vragen vaak naar goede voorbeelden. Daarom heeft het Landelijk Steunpunt een netwerk opgezet van goede voorbeelden: Ambassadeurs.

Lees meer

Pilots

De overheid onderzoekt door middel van pilots en experimenten samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang. In opdracht van de overheid begeleidt het Landelijk Steunpunt Brede Scholen twee pilots voor dagarrangementen. 

Lees meer

14 april 2014

Deel kopgroep wethouders zwaait af

De kopgroep wethouders voor kindcentra is een groep vooruitstrevende wethouders die zich vanuit hun gemeente inzetten voor de vorming van integrale kindcentra. Met de gemeenteraadsverkiezingen achter de rug zwaait een aantal wethouders af. Daarnaast is er weer ruimte voor nieuwe wethouders. 

Lees meer »


14 april 2014

Onderwijsraad: 'Toezicht moet gericht zijn op brede onderwijskwaliteit'

Leerwinst en toegevoegde waarde zeggen niet genoeg over de kwaliteit van de school. Ook moeilijk meetbare onderdelen van de ontwikkeling, zoals sociale vaardigheden en zelfstandig werken moeten hierbij een rol spelen. Dat stelt de Onderwijsraad in een advies aan het kabinet. Scholen kunnen de meetbare ontwikkeling wel gebruiken om hun onderwijs te verbeteren.

Lees meer »


11 april 2014

Asscher wil jonge leerkrachten behouden voor de toekomst

Het kabinet trekt 11 miljoen euro uit om werkloze leraren, die net van de pabo komen, aan het werk te houden. Dat heeft de minister van Sociale Zaken, Lodewijk Asscher, bekend gemaakt.

Lees meer »


11 april 2014

Nieuwe website helpt bij verbouwing schoolgebouw

Veel scholen in Nederland hebben te kampen met achterstallig onderhoud van het schoolgebouw. Verbouwing van het pand heeft voor veel directeuren en besturen nogal wat voeten in de aarde. Via de nieuwe website www.scholenbouwatlas.nl kunnen zij zich inlezen in actuele verbouwopgaven en bovendien vinden ze hier een aantal inspirerende voorbeelden van verbouwingen. 

Lees meer »


09 april 2014

"De samenwerking formaliseren is heel belangrijk"

Het Jaarcongres Management Kinderopvang staat voor de deur. Over twee weken, op dinsdag 22 april, komen de onderwijs- en de kinderopvangwereld in Ede samen om te spreken over samenwerking binnen brede scholen en integrale kindcentra. Onder andere Yvette Vervoort, adviseur van het Landelijk Steunpunt Brede Scholen zal daar spreken. 

Lees meer »


Inschrijving geopend
Nu open: inschrijving Gluren bij de buren 2014
Lees meer

U kunt zich hier aanmelden of afmelden voor de nieuwsbrief.

Tweets