'Op weg naar een IKC'

Het Landelijk Steunpunt Brede Scholen ontwikkelde de brochure 'Op weg naar een IKC'. U kunt de brochure hier lezen of downloaden

Column van Job

15 april 2014

Een volle tank

The engine of opportunities. Wat een machtige titel voor het vierdaagse congres van the National coalition for communityschools, dit jaar in Cincinnati USA. En wij waren er afgelopen week bij! Sterker, we mochten zelfs een presentatie geven over de Nederlandse brede schoolaanpak. 

Lees meer »

Ambassadeurs

Brede Scholen vragen vaak naar goede voorbeelden. Daarom heeft het Landelijk Steunpunt een netwerk opgezet van goede voorbeelden: Ambassadeurs.

Lees meer

Pilots

De overheid onderzoekt door middel van pilots en experimenten samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang. In opdracht van de overheid begeleidt het Landelijk Steunpunt Brede Scholen twee pilots voor dagarrangementen. 

Lees meer

22 april 2014

Nieuwe handleiding 'Continue screening kinderopvang'

Het ministerie van Sociale Zaken, de Vereniging Nederlandse Gemeenten en vele andere partners hebben onlangs een nieuwe handleiding ‘Continue screening kinderopvang’ uitgebracht. Hierin staat beschreven hoe kinderopvangorganisaties met deze screening aan de slag kunnen. 

Lees meer »


22 april 2014

Opleiding Specialist Brede School

In september 2014 start wederom de post HBO- opleiding Specialist Brede School aan de Marnix Academie in Utrecht. De opleiding duurt een jaar. Tijdens de zeven lessen krijgen de studenten colleges van experts uit de praktijk van de brede school. Een praktische en ‘brede blik’ op de diverse aspecten van de brede school. 

Lees meer »


14 april 2014

Deel kopgroep wethouders zwaait af

De kopgroep wethouders voor kindcentra is een groep vooruitstrevende wethouders die zich vanuit hun gemeente inzetten voor de vorming van integrale kindcentra. Met de gemeenteraadsverkiezingen achter de rug zwaait een aantal wethouders af. Daarnaast is er weer ruimte voor nieuwe wethouders. 

Lees meer »


14 april 2014

Onderwijsraad: 'Toezicht moet gericht zijn op brede onderwijskwaliteit'

Leerwinst en toegevoegde waarde zeggen niet genoeg over de kwaliteit van de school. Ook moeilijk meetbare onderdelen van de ontwikkeling, zoals sociale vaardigheden en zelfstandig werken moeten hierbij een rol spelen. Dat stelt de Onderwijsraad in een advies aan het kabinet. Scholen kunnen de meetbare ontwikkeling wel gebruiken om hun onderwijs te verbeteren.

Lees meer »


11 april 2014

Asscher wil jonge leerkrachten behouden voor de toekomst

Het kabinet trekt 11 miljoen euro uit om werkloze leraren, die net van de pabo komen, aan het werk te houden. Dat heeft de minister van Sociale Zaken, Lodewijk Asscher, bekend gemaakt.

Lees meer »


U kunt zich hier aanmelden of afmelden voor de nieuwsbrief.

Tweets