Gluren bij de Buren 2013

Onderwijs en kinderopvang: hoe en in welke varianten kunnen die samenwerken? Wat zijn de laatste ontwikkelingen?

In steeds meer brede scholen gaan opvang en onderwijs verder dan samenwerken en ontwikkelen zich tot Integrale Kindcentra. In andere brede scholen is een rijk naschools aanbod voor kinderen die niet naar een BSO gaan. In sommige brede scholen is er volledige harmonisatie van Kinderopvang en Peuterspeelzaalwerk.

Er zijn veel nieuwe brede scholen gebouwd de afgelopen jaren, maar hoe werk je nu echt goed samen als je met bijvoorbeeld meerdere denominaties onder één dak gehuisvest bent. Hoe haal je de meerwaarde uit die samenwerking? Dit, en nog veel meer, laten wij u zien in een nieuwe versie van 'Gluren bij de buren'.

Gluren bij de buren
Om een antwoord te krijgen op deze of andere vragen kunt u gaan ‘Gluren bij de buren’. Onder deze titel organiseert het Landelijk Steunpunt Brede Scholen in maart en april een zestal excursies naar scholen en kinderopvangorganisaties die slimme en/of praktische oplossingen hebben gevonden op het gebied van samenwerking basisonderwijs en buitenschoolse opvang, dagarrangementen, huisvesting, personeel en beheer. Iedere excursie leidt op één dag naar twee verschillende scholen die bij elkaar in de buurt liggen.

Naast het bezoeken van inspirerende voorbeelden kunt u op die dag ook collega’s treffen die met dezelfde ontwikkelingen bezig zijn als u. Daarom reizen wij van de ene naar de andere locatie met bussen, zodat u tussen de bezoeken door met elkaar van gedachten kunt wisselen. Er wordt een lunch aangeboden op locatie. Deelname aan de excursie is gratis.

Meer informatie over de scholen die op het programma staan, vindt u hier:
Gluren bij de Buren 2013

Inschrijving Gluren bij de buren

Voorinschrijving Gluren bij de buren
Aanhef
Voor welke excursie schrijft u zich in?

Het Landelijk Steunpunt organiseert op 1 oktober het Congres Gezonde Brede School.
Lees meer

U kunt zich hier aanmelden of afmelden voor de nieuwsbrief.

Tweets