Thema: Ouderbetrokkenheid

CBS De Schakel - Utrecht

27 april 2012

Margot Reukers en Jannelies Dolmans
Bangkokdreef 4
3564 SC  Utrecht
schakel@cbs-de-schakel.nl

Basisschool De Schakel in Overvecht werkt hard aan ouderbetrokkenheid. Er is een speciale coördinator en een werkgroep die over dit thema gaan. Verder organiseren ze maandelijks een Vaderdenktank.

Met het hele team investeert Basisschool De Schakel in kinderen én ouders. De intern begeleider van de onderbouw heeft tevens taken als coördinator ouderbetrokkenheid. Iedere woensdagochtend vindt er een ouderinloop plaats in het Ouder-kind-lokaal. Ouders bespreken dan verschillende zaken en krijgen informatie van een opbouwmedewerker of gastspreker, over (op)voeding, veiligheid en onderwijs. Ook krijgen ouders les in Nederlandse taal. De groepsleerkrachten plannen jaarlijks voor alle leerlingen een huisbezoek in.

In het cursusjaar 2011-2012 is de Ouderbetrokkenheid naar een hoger niveau getild. Na een bewustwordingsdag o.l.v. Peter de Vries (CPS) is een werkgroep opgericht die de tien criteria voor het keurmerk van de stichting LLO (Leerkracht Leerling Ouder) onder de loep heeft genomen. Van de teamstudiedag is op 12 januari 2012 een filmpje gemaakt dat op de site van leraar 24 te zien is. Daarnaast heeft een groep van dertig ouders in het voorjaar 2012 een cursus Vreedzaam Plein gevolgd. De certificering werd met alle leerlingen feestelijk gevierd en gefilmd door TV-Utrecht.

Met een werkgroep waarin ook ouders deelnamen is in het voorjaar van 2012 hard gewerkt aan de tien criteria voor het keurmerk Stichting LLO. Op donderdag 5 juli 2012 werd op zeer feestelijke wijze het certificaat overhandigd door Jörgen Raymann, ambassadeur van de stichting LLO. Alle kinderen en veel ouders waren hierbij aanwezig. Op YouTube is een filmpje te zien dat gemaakt is van dit kleurrijke pleinfeest.

Er wordt door ouders uitgekeken naar een nieuwe training. Vaders verlangen ook naar betrokkenheid. Tijdens een rapportavond werd een ontmoetingsplek voor vaders ingericht door een Lio-stagiair. Al pratend met vaders kwam er steeds meer denkstof op tafel. Dit werd opgepakt door Robin, Gertjan en Aziz, drie stagiaires. Iedere maand wordt er een Vaderdenktank georganiseerd, door mannen voor mannen. Zelfs Ron, de conciërge, is hierbij vrijwillig aanwezig. De Schakel heeft een voortrekkersrol met Ouderbetrokkenheid in de wijk Overvecht en is daarom samen met een ouder lid van de Expertgroep Ouderbetrokkenheid, georganiseerd door de Brede School Overvecht.

Jannelies Dolmans (coördinator ouderbetrokkenheid) en Margot Reukers (schoolleider) willen als ambassadeurs van {breed} meer teams en ouders binnen het PO en VO bewust maken van de meerwaarde van de gelijkwaardigheid van ouders. Op vrijdag 20 april hebben Jannelies en Margot een masterclass bij OCW bijgewoond georganiseerd door {breed}. In samenwerking met Peter de Vries is in mei 2012 een Plan van aanpak ingediend bij het CvB van de PCOU/Willibrordstichting om mee te werken aan bewustwordingsdagen en trainingen Ouderbetrokkenheid in het PO en VO. Meerdere scholen uit de buurt en van het bestuur hebben de afgelopen periode De Schakel geconsulteerd ter inspiratie.

Ambassadeur: Margot Reukers en Jannelies Dolmans
Bangkokdreef 4
3564 SC  Utrecht
schakel@cbs-de-schakel.nl

Delen: