Nieuws

 

Programma deelsessies IKC-dag bekend

25 juli 2014

Het programma van de deelsessies voor de IKC-dag is rond. Het Landelijk Steunpunt organiseert op 26 september samen met de PO-Raad en de Brancheorganisatie Kinderopvang een landelijke IKC-dag. De inschrijving voor deze dag is reeds vol. 

Lees meer »

VVE Amsterdam is voorbeeld voor andere gemeenten

21 juli 2014

De Amsterdamse aanpak van de voor- en vroegschoolse (vve) aanpak is een voorbeeld voor andere gemeenten in Nederland, zo stelt de Inspectie voor het Onderwijs. Amsterdam heeft de kwaliteit van de vve de afgelopen jaren flink verbeterd. 

Lees meer »

Over vijf jaar alle leerlingen een tablet

14 juli 2014

Grote uitgevers van schoolboeken verwachten dat alle leerlingen in het primair onderwijs over vijf jaar gebruik maken van tablets. Uit cijfers is gebleken dat 25 procent van de basisscholen komend jaar al gaat werken met de elektronische leermiddelen. 

Lees meer »

Kabinet komt met kwaliteitsimpuls voor primair onderwijs

14 juli 2014

Het kabinet en de PO-Raad hebben een sectorakkoord bereikt over investeringen in het primair onderwijs. Om de onderwijskwaliteit de komende jaren een impuls te geven, stelt de overheid een bedrag van maar liefst 444 miljoen beschikbaar. Dit geld wordt gebruikt voor de inzet van meer digitale leermiddelen, het sneller herkennen en beter uitdagen van talentvolle leerlingen en het beter opleiden van leraren. 

Lees meer »

Ruimte-OK zet Leergang Samenwerken Kindcentrum door

07 juli 2014

Ruimte-OK organiseert in het najaar van 2014 de praktische leergang ´Samenwerken aan een Kindcentrum´. Deze leergang is opgezet door het Servicecentrum Andere Tijden in Onderwijs en Opvang. Ruimte-OK zet de activiteiten door onder dezelfde naam. 

Lees meer »

Goed voorbeeld: Niekée in Roermond

07 juli 2014

Er zijn veel goede voorbeelden van brede scholen en integrale kindcentra in Nederland. Eens in de zoveel tijd beschrijft het Landelijk Steunpunt een goed voorbeeld op haar website. Deze keer is dat Niekée, een facilitair onderwijs- en activiteitencentrum in Roermond. Niekee is een school voor middelbaar onderwijs.

Lees meer »

Inschrijving IKC-dag gesloten

04 juli 2014

Het Landelijk Steunpunt, de PO-Raad en de Brancheorganisatie Kinderopvang hebben de inschrijving voor de landelijke IKC-dag gesloten. Het maximum aantal deelnemers is reeds binnen drie weken behaald. De samenwerkende organisaties slaan in de toekomst wellicht handen wederom ineen om een volgende IKC-dag te organiseren. 

Lees meer »

Verslag Masterclass Inzicht in Toezicht

04 juli 2014

Het Landelijk Steunpunt Brede Scholen organiseerde op 6 juni 2014 een masterclass voor ambassadeurs, ‘Inzicht in Toezicht’. De Inspectie van het onderwijs en GGD GHOR Nederland waren hiervoor uitgenodigd en gingen met de ambassadeurs in gesprek over passend toezicht op integrale kindcentra. 

Lees meer »

Nieuwe cao voor het primair onderwijs

04 juli 2014

Er is een nieuwe cao voor het primair onderwijs. Dat heeft de PO-Raad onlangs bekend gemaakt. Na veelvuldig overleg met de vakbonden is besloten dat de nieuwe cao per 1 juli 2014 in is gegaan en eindigt op 30 juni 2015. In de cao zijn onder andere afspraken gemaakt over het salaris, de bapo en ontwikkelingskansen voor jonge leraren.

Lees meer »

‘De brede school. Successen delen werkt!’

02 juli 2014

Overal in Nederland zijn brede scholen. De ontwikkeling van kinderen en het bieden van dagarrangementen zijn belangrijke argumenten voor het bundelen van krachten in een brede  school. Uit onderzoek blijkt dat in de afgelopen jaren een stevige basis is gelegd voor deze vorm van samenwerking tussen scholen, opvang en andere organisaties rond de school. In veel gevallen is nog wel winst te behalen door gezamenlijke doelen te stellen, het activiteitenaanbod hierop af te stemmen en te werken aan een doorlopende leerlijn. Ook kunnen brede scholen leren van elkaar.

Lees meer »

Artikel 1 tot 10 van 26
<< Eerste< Vorige1-1011-2021-26Volgende >Laatste >>

Het Landelijk Steunpunt organiseert op 1 oktober het Congres Gezonde Brede School.
Lees meer

U kunt zich hier aanmelden of afmelden voor de nieuwsbrief.

Agenda

26 september 2014

Tweets