Nieuws

 

Verslag Gluren bij de buren IKC online

22 april 2015

Vrijdag 10 april bezochten professionals uit het onderwijs, van kinderopvang en gemeenten twee IKC's; in Dinxperlo en Gendt. Het verslag van deze Gluren bij de buren staat nu online!

Klassensamenstelling beperkt van invloed op schoolprestaties

21 april 2015

Het Kohnstamm Instituut publiceerde in vakblad Didaktief een artikel over het effect van diversiteit op de onderwijsopbrengsten. Het instituut onderzocht de heterogeniteit in de klas op twee manieren en maakte daarbij gebruik van gegevens van het Cohort Onderzoek Onderwijsloopbanen.

Lees meer »

Peuters meer ondersteunen in leerontwikkeling

21 april 2015

Het gaat goed met de Nederlandse Peuterspeelzalen en Kinderdagverblijven. Zo blijkt uit het proefschrift van Pauline slot “Early Childhood Education and Care in the Netherlands. Quality, Curriculum, and Relations with Child Development”. Er zijn echter ook nog een aantal verbeterpunten. Vaktijdschrift Didaktief publiceerde hier onlangs een artikel over.

Lees meer »

Hoe buitenschools leren het leren binnen de school kan helpen

21 april 2015

Leren vindt niet alleen op school plaats, maar ook daarbuiten. Scholen willen steeds meer gebruik maken van het buitenschoolse leren om kinderen te onderwijzen. Veel scholen, en vooral brede scholen, zoeken dan ook de verbinding met het buitenschools leren. Uit onderzoek blijkt nu dat er een positief effect is als leerlingen continuïteit ervaren tussen de verschillende leefwerelden.

Lees meer »

Scholen moeten meer betrokken worden bij de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit

17 april 2015

De uitvoering van de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit gaat de goede kant op, maar de scholen zijn nog niet genoeg betrokken. Daardoor worden nog te weinig kinderen bereikt. Dat staat in een tussenevaluatie van de regeling Cultuureducatie met kwaliteit die gisteren is overhandigd.

Lees meer »

Inschrijving Gluren bij de buren 'Uit de kunst' is geopend!

13 april 2015

Ook dit jaar kunt u weer Gluren bij de Buren! Altijd al een kijkje in andermans keuken willen nemen? Na vele succesvolle excursies organiseert het Landelijk Steunpunt weer bezoeken aan brede scholen en integrale kindcentra. Op 11 mei 2015 gaan we onder het thema ‘Uit de kunst’ Gluren bij de buren bij Kindcentrum de Plotter in Zutphen en bij Kindcentrum Het Timpaan in Wehl. Deelname is gratis en vol = vol, dus wees er snel bij!

Verslag 2e bijeenkomst Netwerk Meedoen is de kunst

08 april 2015

Op 19 maart vond de tweede bijeenkomst van het Netwerk Meedoen is de kunst plaats in Het Huis in Utrecht. ‘Kunst en cultuur in de brede school’ is het thema van een serie netwerkbijeenkomsten voor directeuren, cultuurcoaches, leerkrachten, cultuurcoördinatoren, educatief medewerkers en andere betrokkenen van brede scholen en IKC's (integrale kindcentra). Het Landelijk Steunpunt Brede Scholen organiseert deze bijeenkomsten samen met het LKCA.

Verslag Landelijke IKC-dag 2.1

08 april 2015

Vanwege de grote belangstelling in het najaar van 2014, organiseerde het Landelijk Steunpunt op vrijdag 27 maart in samenwerking met de PO-Raad en de Brancheorganisatie Kinderopvang weer een IKC-dag. Rond hetzelfde thema en met dezelfde sprekers, maar met nieuwe toehoorders.

Record aantal scholen wil aan de slag met Gezonde School

30 maart 2015

Scholen hebben 1775 aanvragen gedaan voor extra hulp om aan de slag te gaan met gezondheid op school. Scholen uit het primair onderwijs (po) deden de meeste aanvragen: 1398. Scholen uit het voortgezet onderwijs (vo) deden 324 aanvragen en scholen uit het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) 53 aanvragen. De belangstelling toont aan dat de geboden ondersteuning aansluit bij de behoeften van scholen en dat zij het onderwerp belangrijk vinden.

Lees meer »

Vernieuwend beweegaanbod MobieZ wint SPORT FM Innovatieprijs

24 maart 2015

Sportbedrijf Deventer en Nijha hebben met hun MobieZ concept de Sport FM Innovatieprijs 2015 in de wacht gesleept. In een spannende strijd met Barenburg gras en TripleDouble Sportmarketing trok MobieZ aan het langste eind. Met MobieZ krijgen gymlessen een hele nieuwe dimensie door een flexibele inrichting van sportaccommdaties. Het afgelopen jaar draaide er een succesvolle pilot in Deventer met dit concept in vijf gymzalen.

Lees meer »

Artikel 1 tot 10 van 19
<< Eerste< Vorige1-1011-19Volgende >Laatste >>

Een handreiking met praktische modellen om ouderinspraak in uw IKC te integreren. Vraag deze publicatie nu aan.

U kunt zich hier aanmelden of afmelden voor de nieuwsbrief.

Tweets