Nieuws

 

Symposium 'Lessons Learned'

16 september 2015

30 september wordt een Bredeschooldag om nooit meer te vergeten! De ervaring van het Landelijk Steunpunt Brede Scholen - nu eenmalig gebundeld tot het symposium: Lessons Learned.

Enkele wildcards beschikbaar (op=op).
Er is een zeer beperkt aantal plaatsen, maar voor onze trouwe lezers hebben we een aantal wildcards beschikbaar (*). Indien u hiervoor in aanmerking wilt komen, klik dan hier!

(*) Toekenning op basis van beschikbaarheid. Indien de wildcards op zijn, plaatsen wij u op de wachtlijst; u ontvangt zo spoedig mogelijk bericht.

Extra geld zorgt voor 7000 nieuwe banen in kinderopvang

08 september 2015

Het extra geld dat het kabinet uittrekt voor de kinderopvangtoeslag, levert naar verwachting 7000 banen op, schrijft de Brancheorganisatie Kinderopvang.

Lees meer »

Beroepsgroep en overheid werken samen aan Lerarenregister

08 september 2015

Alle docenten staan vanaf 2017 in het Lerarenregister. Dat is het doel van het wetsvoorstel Lerarenregister waarmee de ministerraad heeft ingestemd op voorstel van staatssecretaris Dekker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Docenten die geregistreerd staan, laten zien dat ze over de juiste papieren beschikken, hun kennis bijhouden en op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen in hun vakgebied.

Lees meer »

Post HBO Cultuurbegeleider

08 september 2015

De Post HBO opleiding Cultuurbegeleider start in november 2015. De opleiding wordt georganiseerd door de Marnix Academie in Utrecht in samenwerking met het Centrum voor nascholing in Amsterdam. Het MOCCA en Kunst Centraal zijn ook bij de uitvoering van het programma betrokken.  De opleiding is gericht op Interne Cultuur Coördinatoren (ICC-ers) en leidt op voor een LB3 functie.

Lees meer »

Kabinet wil alle peuters naar de kinderopvang

07 september 2015

Het Kabinet trekt 60 miljoen euro uit om alle peuters twee dagdelen naar de kinderopvang te laten gaan of de ouders nu werken of niet. Dat meldt RTL Nieuws op bais van uitgelekt informatie uit de komenden Miljoenennota.

Lees meer »

Aan de slag met een rookvrij schoolterrein? Hulp beschikbaar!

01 september 2015

Sinds 2014 is de leeftijdsgrens voor de verkoop van tabak verhoogd van 16 naar 18 jaar. Uit onderzoek blijkt dat jongeren die anderen zien roken, zelf ook eerder gaan roken. Eigenlijk is iedereen het erover eens: jongeren horen les te krijgen in een gezonde omgeving. Veel basis- en middelbare scholen hebben daarom al een rookvrij schoolterrein, en ook een aantal mbo-scholen. Geef het goede voorbeeld en maak uw schoolterrein rookvrij. Om uw school hierbij te ondersteunen is allerlei hulp beschikbaar.

Lees meer »

Bestuurlijke samenwerkingsconstructies

26 augustus 2015

De autonomie van schoolbesturen is een belangrijk uitgangspunt in de onderwijswetgeving. Tegelijkertijd hebben de besturen een aantal verantwoordelijkheden en verplichtingen op grond van de sectorwetten. De wetgeving bepaalt het speelveld waarbinnen schoolbesturen hun verantwoordelijkheden kunnen en moeten waarmaken. Ondertussen is het onderwijslandschap in verandering. 

Lees meer »

Subsidieregeling Professionalisering Cultuuronderwijs PO

26 augustus 2015

Schoolbesturen met de ambitie om cultuuronderwijs een stevige plaats in het schoolcurriculum te geven kunnen subsidie aanvragen bij het Fonds voor Cultuurparticipatie. 

Lees meer »

Snel internet noodzakelijk voor slimmer onderwijs

20 augustus 2015

Een goede internetverbinding is voor scholen een voorwaarde om probleemloos gebruik te kunnen maken van ict. Veel basisscholen hebben geen toegang tot een adequate internetverbinding. De PO-Raad roept de Rijksoverheid, provincies en gemeenten op om hier samen met de scholen snel werk van te maken, zodat alle scholen en hun leerlingen van snel en goed internet gebruik kunnen maken.

Lees meer »

Een handreiking met praktische modellen om ouderinspraak in uw IKC te integreren. Vraag deze publicatie nu aan.

U kunt zich hier aanmelden of afmelden voor de nieuwsbrief.

Agenda

17 november 2015

Tweets