Nieuws

 

Aan de slag met een rookvrij schoolterrein? Hulp beschikbaar!

01 september 2015

Sinds 2014 is de leeftijdsgrens voor de verkoop van tabak verhoogd van 16 naar 18 jaar. Uit onderzoek blijkt dat jongeren die anderen zien roken, zelf ook eerder gaan roken. Eigenlijk is iedereen het erover eens: jongeren horen les te krijgen in een gezonde omgeving. Veel basis- en middelbare scholen hebben daarom al een rookvrij schoolterrein, en ook een aantal mbo-scholen. Geef het goede voorbeeld en maak uw schoolterrein rookvrij. Om uw school hierbij te ondersteunen is allerlei hulp beschikbaar.

Lees meer »

Bestuurlijke samenwerkingsconstructies

26 augustus 2015

De autonomie van schoolbesturen is een belangrijk uitgangspunt in de onderwijswetgeving. Tegelijkertijd hebben de besturen een aantal verantwoordelijkheden en verplichtingen op grond van de sectorwetten. De wetgeving bepaalt het speelveld waarbinnen schoolbesturen hun verantwoordelijkheden kunnen en moeten waarmaken. Ondertussen is het onderwijslandschap in verandering. 

Lees meer »

Subsidieregeling Professionalisering Cultuuronderwijs PO

26 augustus 2015

Schoolbesturen met de ambitie om cultuuronderwijs een stevige plaats in het schoolcurriculum te geven kunnen subsidie aanvragen bij het Fonds voor Cultuurparticipatie. 

Lees meer »

Snel internet noodzakelijk voor slimmer onderwijs

20 augustus 2015

Een goede internetverbinding is voor scholen een voorwaarde om probleemloos gebruik te kunnen maken van ict. Veel basisscholen hebben geen toegang tot een adequate internetverbinding. De PO-Raad roept de Rijksoverheid, provincies en gemeenten op om hier samen met de scholen snel werk van te maken, zodat alle scholen en hun leerlingen van snel en goed internet gebruik kunnen maken.

Lees meer »

Nieuwe regeling: Professionalisering Cultuuronderwijs PO

27 juli 2015

Schoolbesturen met de ambitie om cultuuronderwijs een stevige plaats in het schoolcurriculum te geven kunnen subsidie aanvragen bij het Fonds voor Cultuurparticipatie. De subsidieregeling Professionalisering Cultuuronderwijs PO kan door scholen in het primair onderwijs worden ingezet voor visieontwikkeling van besturen, het operationaliseren van deze visie in schoolwerkplannen en het professionaliseren van schoolleiders en leerkrachten.

Lees meer »

Van Slakkenhotel tot natuurBSO

23 juli 2015

Groene kinderopvang heeft de wind mee en dat is opmerkelijk in deze tijd. Pioniers werken al jaren met succes aan meer natuurbeleving in dagopvang en BSO. En steeds meer organisaties omarmen natuur en geven dit een plek in het hart van hun werk. Vanuit het belang voor kinderen en het belang voor natuur.

Lees meer »

Kwaliteitseisen kinderopvang gaan verder omhoog

13 juli 2015

In de kinderopvang en de peuterspeelzaal moet vanaf 2017 meer aandacht worden besteed aan de ontwikkeling van kinderen en de opvang van baby's. Dat schreef minister Lodewijk Asscher op 7 juli in een brief aan de Tweede Kamer.

Lees meer »

Subsidie voor opleiding bewegingsonderwijs

06 juli 2015

Leerkrachten die nog geen brede bevoegdheid bewegingsonderwijs hebben, mogen alleen bewegingsonderwijs geven aan de groepen 1 en 2. Voor groep 3 tot en met 8 is een aanvullende kwalificatie vereist via de leergang vakbekwaamheid bewegingsonderwijs. Met ingang van 1 juli 2015 kunnen leerkrachten subsidie krijgen voor het volgen van deze leergang.

Lees meer »

Een handreiking met praktische modellen om ouderinspraak in uw IKC te integreren. Vraag deze publicatie nu aan.

U kunt zich hier aanmelden of afmelden voor de nieuwsbrief.

Tweets