Nieuws

Extra geld voor bijscholing schoolleiders

26 februari 2013

Staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs heeft voor dit jaar 29,5 miljoen euro uitgetrokken voor de bijscholing van schoolleiders van basisscholen. Dat komt neer op minimaal tweeduizend euro per schoolleider per jaar.

Het is geld is beschikbaar gekomen, nu werkgevers, de bonden en de staatssecretaris nieuwe cao-afspraken hebben gemaakt. 

Dekker wil het onderwijs in Nederland ‘van goed naar excellent’ brengen. En omdat uit internationaal onderzoek is gebleken dat het verschil in leerling-prestaties tussen scholen voor 25 procent kan worden verklaard uit het verschil in kwaliteit van de schoolleider, zet de staatssecretaris in op betere leraren, schoolleiders en bestuurders. 

Voor leraren bestaat al langer de Lerarenbeurs. Nu komt daar dus een beurs voor schoolleiders bij. Dekker zegt: “Goede schoolleiders zijn cruciaal voor de onderwijskwaliteit. Zij zorgen ervoor dat docenten hun handen vrij hebben om te kunnen doen waar zij het beste in zijn: hun leerlingen kennis en vaardigheden bijbrengen en hen inspireren.”

Schoolleiders hebben de laatste jaren bij het ministerie van Onderwijs aangegeven dat ze minder aanspraak maken op geld voor bijscholing, dan ze eigenlijk zouden willen. De leiders hebben zelf vaak zeggenschap over het budget van de school. In het verleden is gebleken dat zichzelf vaak geen bijscholing gunnen. Ze geven het schoolbudget liever aan iets anders uit. Met deze nieuwe regeling moet daar nu verandering in komen. Staatssecretaris Dekker heef, samen met de bonden en de werkgevers, het extra opleidingsgeld gekoppeld aan de nieuwe cao-afspraken met schoolleiders, zodat het zeker is dat iedere schoolleider een budget krijgt voor bijscholing. 


Delen:

Een handreiking met praktische modellen om ouderinspraak in uw IKC te integreren. Vraag deze publicatie nu aan.

U kunt zich hier aanmelden of afmelden voor de nieuwsbrief.

Nieuws brede school

08 december 2015
08 december 2015

Agenda

Geen artikelen in deze categorie.

Tweets