Nieuws

Ministerie: minder gebruik van kinderopvang

05 maart 2013

Minder kinderen gingen in 2012 naar de kinderopvang. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft Lodewijk Asscher, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, dat de totale daling in het gebruik van kinderopvang in 2012 tien procent bedroeg.

Het ministerie van Sociale Zaken brengt vier keer per jaar kwartaalcijfers over het gebruik van kinderopvang in Nederland naar buiten. Onlangs presenteerde minister Lodewijk Asscher de cijfers over heel 2012. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft hij: “Het aantal kinderen dat gebruik maakt van kinderopvang is gedaald met 4% in 2012. Het aantal uren per kind ligt 6% lager. De totale daling in het gebruik van kinderopvang is 10% in 2012.”

Met de daling van het gebruik van kinderopvang, is ook een daling waarneembaar van het aantal kinderopvanginstellingen. Daar waar er begin 2012 nog 61.484 locaties waren voor kinderopvang, waren dat er eind 2012 nog maar 58.692. Vooral het aantal gastouderopvangvoorzieningen is in 2012 afgenomen. Het aantal locaties voor dagopvang steeg licht en het aantal bso’s bleef in 2012 nagenoeg gelijk. 

In hetzelfde rapport is te lezen dat de arbeidsparticipatie van moeders en vaders met jonge kinderen redelijk stabiel is gebleven in 2012. Daar waar de arbeidsparticipatie van moeders met jonge kinderen (0-12 jaar) licht omhoog ging, is er bij alleenstaande moeders juist sprake van een daling. De arbeidsparticipatie van vaders met jonge kinderen blijft onverminderd hoog; in 2012 werkte 93,2 procent van de vaders met jonge kinderen. 

Tot slot schrijft Asscher dat de gemiddelde uurprijs in 2012 ten opzichte van 2011 is gestegen. “Met name het verschil tussen de gemiddelde en maximum uurprijs in de buitenschoolse opvang is in 2012 groter geworden ten opzichte van eerdere jaren.”


Delen:

Een handreiking met praktische modellen om ouderinspraak in uw IKC te integreren. Vraag deze publicatie nu aan.

U kunt zich hier aanmelden of afmelden voor de nieuwsbrief.

Nieuws brede school

08 december 2015
08 december 2015

Agenda

Geen artikelen in deze categorie.

Tweets