Nieuws

Onderzoek brede scholen Linkin Business

31 mei 2012

Het Landelijk Steunpunt Brede Scholen heeft het onderzoeksbureau Linkin Business de opdracht gegeven de brede scholen in Nederland in kaart te brengen. Zo is het Landelijk Steunpunt beter in staat zijn opdracht uit te voeren.

Het Landelijk Steunpunt heeft als belangrijkste taak de ontwikkeling van brede scholen in het basis- en voortgezet onderwijs te bevorderen. Het Landelijk Steunpunt beantwoordt vragen, maar geeft ook presentaties en organiseert studiedagen voor brede scholen. Soms benaderen de brede scholen het Landelijk Steunpunt zelf, maar het steunpunt legt ook op eigen initiatief contact met scholen. Daarvoor wil het zijn database met de basisgegevens van die scholen updaten.

Op deze website kunnen brede scholen zich aanmelden. Het onderzoeksbureau Linkin Business verwerkt niet alleen die gegevens, maar neemt ook proactief telefonisch contact op met gemeenten om brede scholen te inventariseren. Tot nu toe reageren alle partijen heel positief en zij zijn zeer bereid om de gegevens aan het bureau te verstrekken. Maar niet alle gemeenten zijn in dezelfde mate betrokken bij de ontwikkeling van brede scholen in hun omgeving. Daarom wendt het bureau zich ook tot de scholen zelf.

Sinds begin april heeft onderzoek al 1.883 brede scholen in Nederland in kaart gebracht. Uit de meest recente resultaten blijkt dat 26 % van alle scholen een variant van een brede school zijn. Tussen de provincies varieert het beeld nog sterk; in Groningen is het percentage brede scholen slechts 11 %, maar in Noord-Brabant is dat al 41 %.

Is uw brede school nog niet opgenomen in de database van het Landelijk Steunpunt? Zet uw school dan snel Op de kaart!


Delen:

Begin 2015 organiseert het Landelijk Steunpunt een serie netwerken over aansprekende onderwerpen. Meld u nu aan!

Op 30 januari 2015 verzorgt het Landelijk Steunpunt een uitgebreid programma tijdens de NOT.

U kunt zich hier aanmelden of afmelden voor de nieuwsbrief.

Nieuws brede school

20 januari 2015

Tweets