Nieuws

Zeer brede Etten-Leurse school geopend

07 april 2003

Maar liefst drie basisscholen, een katholieke, een openbare en een pc-school, én buitenschoolse opvang, kinderdagverblijf en peuterspeelzaal wonen in Etten-Leur officieel samen in het Voortouw.

Op donderdag 3 april opende burgemeester J.A.M. van Agt het Voortouw, de verzamelnaam én de naam van het nieuwe gebouw. De school is duidelijk meer dan een school alleen: er zijn achttien leslokalen en een gymzaal, maar er is ook een flinke ruimte voor muziek, dans, toneel, mediatheek, ict, en beeldende vorming.

Al ruim voor de opening sloten de drie onderwijsrichtingen een samenwerkingsovereenkomst, met gezamenlijke uitgangspunten en afspraken over de samenvoeging van middelen voor de exploitatie van het gebouw. Een pedagogische visie, waaraan ook de kinderopvang en de peuterspeelzaal meewerken, is in de maak.

De onderwijsinstellingen zijn niet de enige die meedoen aan het Voortouw. De Openbare Bibliotheek Etten-Leur zorgt voor de mediatheek, een tweetal kunstcentra voor het aanbod van drama, dans, muziek en creativiteit, Bureau Jeugdzorg voor opvoedingsondersteuning, Breedtesport voor de sport, en Stichting Welzijn en een wijkvereniging dragen ook het nodige bij. De Stichting Welzijn zorgt o.a. voor een coördinator, die voor drie jaar wordt aangesteld.

De gemeente Etten-Leur heeft een stimuleringsregeling Brede School. Deze regeling houdt in dat wanneer een instelling een aanbod in de brede school ontwikkelt en hiervoor geld beschikbaar stelt, het gemeentebestuur een evenzo groot bedrag bijdraagt.


Delen:

Een handreiking met praktische modellen om ouderinspraak in uw IKC te integreren. Vraag deze publicatie nu aan.

U kunt zich hier aanmelden of afmelden voor de nieuwsbrief.

Nieuws brede school

08 december 2015
08 december 2015

Agenda

Geen artikelen in deze categorie.

Tweets