Op de kaart

Door onderstaand formulier in te vullen, kunt u uw brede school op de kaart zetten! Na het versturen van dit formulier verschijnt uw school niet direct op de kaart. De redactie controleert eerst alle binnengekomen gegevens, waarna uw school op de kaart wordt gezet. U hoeft het formulier dus maar één keer in te vullen.

LET OP: Op dit moment is {Breed} haar database aan het updaten. Indien u hieraan mee wilt werken, vragen wij u het gehele formulier in te vullen. Alleen NAW-gegevens van uw school worden op de website geplaatst. Informatie over contactpersonen, BRIN-nummer en voorschoolse educatie etc. is alleen bedoeld voor {Breed} en het ministerie van OCW en wordt dus niet op de website getoond.

Heeft uw brede school meerdere onderwijslocaties? Vul voor elke school apart dit formulier in of stuur ons een e-mail met alle scholen in een excelbestand. 

Uw school op de kaart?

uw school op de kaart
Verschijningsvorm
Aanhef contactpersoon
Wilt u aan het eind van het jaar meedoen aan de grote IKC / brede school enquête? *
Overige vragen (optioneel)
Besteedt uw school middelen/ budget aan vroegschoolse educatie?
Is uw school verbonden aan voorschoolse educatie / peuterspeelzaal?

{Breed} = nieuw.. maar toch vertrouwd! Ruim belegen met volledige info, meningen, tips en nuttige documenten.

CCS

{Breed} = onderdeel van de Coalition for Community Schools.

Twitter (breed}!

Nieuwsbrief

Binnenkort kunt u zich hier aanmelden of afmelden voor de nieuwsbrief.