Hoogeveen

Eind 2003 is de Stichting Brede Scholen Hoogeveen opgericht. In Hoogeveen richt de BredeSchool zich vooral op wijken en dorpen met een onderwijsachterstand, waarbij partners vanuit de inhoud samenwerken. Waar mogelijk wordt deze inhoudelijke samenwerking vertaald naar fysieke samenwerking.
De laatste jaren is veel vooruitgang geboekt. Ook dank zij het goed ontwikkelde onderwijskansenbeleid. Zo zijn er wijkeducatieve plannen (Hoogeveen Zuid en Krakeel) en dorpseducatieve plannen (Nieuwlande) in uitvoering. Plannen die feitelijk BredeSchoolbeleid vertegenwoordigen.

Voorbeelden van brede scholen:

Brede School Hoogeveen Zuid
In de wijk Hoogeveen Zuid is de brede school De ZuiderBreedte in september 2006 in gebruik genomen. De officiële opening vond plaats op 9 november 2006. In deze brede school werken de volgende instanties samen:
PCBS De Sprong, OBS Het Spectrum (basisscholen), Peuterspeelzaal ’t Köppeltie, Stichting Kinderopvang Hoogeveen (naschoolse opvang), Bibliotheek, Stichting Welzijnswerk (vroeg- en voorschoolse educatie, verlengde schooldag, schoolnabij maatschappelijk werk) ICARE (consultatiebureau, wijkverpleegkundige) ROC Alfacollege (volwasseneneducatie).
Het inhoudelijk beleid wordt aangestuurd door een beleidswerkgroep (helikopteroverleg), waarin beleidsmakers van alle betrokken instanties actief zijn. Deze beleidsgroep wordt aangestuurd door de inhoudelijk coördinator van de Stichting Brede Scholen Hoogeveen. Accenten worden de komende jaren gelegd op de sociaal-emotionele ontwikkeling van 0-12 jaar en het taal/leesbeleid voor kinderen en buurtbewoners van 0-100 jaar. Het algemene telefoonnummer is 0528-22 55 55.

Brede school Krakeel
Ook in de wijk Krakeel wordt een nieuwe accommodatie gebouwd. Naast  de renovatie van het winkelcentrum verschijnt er verder een Brede School, een Woon-Zorg-Service Zone, een nieuw multifunctionele accommodatie en een sportzaal. In het gebouw van de Brede School zullen twee basisscholen, de stichting kinderopvang en de peuterspeelzaal hun plek vinden. De overige deelnemers (volwasseneneducatie, bibliotheek, welzijnswerk ) komen in het nieuwe multifunctionele gedeelte en het  consultatiebureau komt in de Woon-Zorg-Service-Zone.
Het brede schoolgedeelte is geopend op 17 augustus 2009. Het multifunctionele gedeelte (mfa), dat vaak door de brede school gebruikt zal worden, wordt een paar maanden later opgeleverd. In het mfa wordt ook een dubbele sportzaal gebouwd.
De Brede School Krakeel is een gezamenlijk project van de gemeente Hoogeveen en woningbouwcoöperatie Woonconcept.De inhoudelijke aansturing van de Brede School Krakeel vindt plaats door de coördinator van de Stichting Brede Scholen Hoogeveen.

Brede School Nieuwlande
In het dorp Nieuwlande (DOP Nieuwlande) is een dorpsontwikkelingsplan in uitvoering, een brede en bottum-up aanpak ter verbetering van de leefbaarheid.
Op dit moment wordt onderzocht of en hoe het dorpshuis kan samengaan in een multifunctioneel centrum waarin twee scholen, de peuterspeelzaal, kinderopvang, bibliotheek, consultatiebureau, sport, welzijnswerk, volwasseneducatie en eerstelijns gezondheidszorg gevestigd zijn. Wanneer alle plannen op tijd zijn gerealiseerd, wordt dit gebouw in 2011 opgeleverd. De inhoudelijke ontwikkeling is ook hier in handen van de coördinator van de Stichting Brede Scholen Hoogeveen.

Contactpersoon gemeente Hoogeveen

Johanna Sellis, beleidsadviseur, Afd. Beleid en regie, gemeente Hoogeveen
Tel. 0528- 291489

Contactpersoon Stichting Brede Scholen Hoogeve

Nico Nijenhuis, inhoudelijk coördinator
Tel. 0528- 291468

 

Een handreiking met praktische modellen om ouderinspraak in uw IKC te integreren. Vraag deze publicatie nu aan.

U kunt zich hier aanmelden of afmelden voor de nieuwsbrief.

Nieuws brede school

08 december 2015
08 december 2015

Agenda

Geen artikelen in deze categorie.

Tweets