Pilots en experimenten

De overheid onderzoekt door middel van pilots en experimenten samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang. In opdracht van de overheid begeleidt het Landelijk Steunpunt Brede Scholen twee pilots voor dagarrangementen. In juni 2012 ging de pilot Gemeentebrede Dagarrangementen van start. Vanaf 1 januari 2013 begint een aantal scholen en kinderopvangorganisaties met het experiment Integraal Dagarrangement.

Pilots van het Landelijk Steunpunt Brede Scholen

Een handreiking met praktische modellen om ouderinspraak in uw IKC te integreren. Vraag deze publicatie nu aan.

U kunt zich hier aanmelden of afmelden voor de nieuwsbrief.

Nieuws brede school

08 december 2015
08 december 2015

Agenda

Geen artikelen in deze categorie.

Tweets