Column

15 september 2015

Wij, de brede school!

Bijna zeven jaar Landelijk Steunpunt Brede Scholen ligt achter ons. Wat begon als een driejarig project, waarvoor ik aangetrokken werd als projectleider, mocht nog ruim drie jaar langer doorgaan. Maar per 1 oktober a.s. is het klaar. De subsidie van beide ministeries stopt, is vlak voor de zomervakantie definitief besloten. Onze opdracht, de brede schoolontwikkeling praktisch en oplossingsgericht ondersteunen, aanjagen en inspireren heeft mogelijk ook bijgedragen aan uw brede school of IKC en een nieuwe fase is aangebroken.

Lees meer »

Ambassadeurs

Brede Scholen vragen vaak naar goede voorbeelden. Daarom heeft het Landelijk Steunpunt een netwerk opgezet van goede voorbeelden: Ambassadeurs.

Lees meer

Pilots

De overheid onderzoekt door middel van pilots en experimenten samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang. In opdracht van de overheid begeleidt het Landelijk Steunpunt Brede Scholen twee pilots voor dagarrangementen. 

Lees meer

17 november 2015

Samen sterker

Versterken van de basis voor een positieve ontwikkeling van kinderen

De transformatie van het jeugdstelsel verandert de verhoudingen binnen het jeugddomein en de praktijk is nog volop in ontwikkeling. Waar en op welke manier krijgen ouders en kinderen de nodige ondersteuning? De gemeente heeft nu de regie en kinderopvang, (passend) onderwijs en jeugdhulp vinden elkaar steeds vaker.

Een integrale samenwerking tussen betrokken partijen binnen en buiten de basisvoorziening is nodig om de doorgaande lijnen inhoud te geven. Zo kunnen we met elkaar alle kinderen een sterke basis bieden en daarmee een positieve ontwikkeling stimuleren.

Tijdens deze bijeenkomst praten we met elkaar over de voorwaarden voor een positieve ontwikkeling van kinderen en hoe we dat gezamenlijk kunnen bereiken. Samen met het Nederlands Jeugdinstituut en het Landelijk Steunpunt Brede Scholen gaan we graag met jou in gesprek. Kom je ook?

Een initiatief van:

Logo LSBSLogo NJi

Lees meer »


14 oktober 2015

Peiling Brede Scholen en IKC's

Begin september hebben we een peiling op de site gehouden over de brede schoolontwikkeling in Nederland. In een week tijd leverde dat 353 ingevulde vragenlijsten op. De vragenlijst is vooral ingevuld door directeuren en coördinatoren van de school.

 

 

Lees meer »


Een handreiking met praktische modellen om ouderinspraak in uw IKC te integreren. Vraag deze publicatie nu aan.

U kunt zich hier aanmelden of afmelden voor de nieuwsbrief.

Nieuws brede school

16 september 2015

Agenda

Geen artikelen in deze categorie.

Tweets