Column

30 juni 2015

Doorgaande lijn

Twee maanden, tussen juli en september, ligt het onderwijs nagenoeg stil. Waarom dan een column met als titel “doorgaande lijn”, hoor ik u denken?
Dat woord zat de laatste week regelmatig in mijn hoofd, om allerlei redenen. Ik heb de Dikke van Dale erbij gepakt en eens opgezocht wat die woorden betekenen. Doorgaand: ‘Zonder onderbreking’. Lijn: ‘weg waarlangs een persoon of zaak zich beweegt of verloopt’.

Lees meer »

Ambassadeurs

Brede Scholen vragen vaak naar goede voorbeelden. Daarom heeft het Landelijk Steunpunt een netwerk opgezet van goede voorbeelden: Ambassadeurs.

Lees meer

Pilots

De overheid onderzoekt door middel van pilots en experimenten samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang. In opdracht van de overheid begeleidt het Landelijk Steunpunt Brede Scholen twee pilots voor dagarrangementen. 

Lees meer

06 oktober 2015

Training Doorgaande lijn in beeld

Wilt u de doorgaande lijn voor kinderen van 0-6 jaar vorm geven of verbeteren? De training ‘Doorgaande lijn in beeld’ kan u daarbij helpen.

Lees meer »


26 augustus 2015

Bestuurlijke samenwerkingsconstructies

De autonomie van schoolbesturen is een belangrijk uitgangspunt in de onderwijswetgeving. Tegelijkertijd hebben de besturen een aantal verantwoordelijkheden en verplichtingen op grond van de sectorwetten. De wetgeving bepaalt het speelveld waarbinnen schoolbesturen hun verantwoordelijkheden kunnen en moeten waarmaken. Ondertussen is het onderwijslandschap in verandering. 

Lees meer »


26 augustus 2015

Subsidieregeling Professionalisering Cultuuronderwijs PO

Schoolbesturen met de ambitie om cultuuronderwijs een stevige plaats in het schoolcurriculum te geven kunnen subsidie aanvragen bij het Fonds voor Cultuurparticipatie. 

Lees meer »


03 juli 2015

Lancering Leerplankader Sport, bewegen en gezonde leefstijl

Het leerplankader Sport, bewegen en gezonde leefstijl helpt bij het vormgeven van beleid, programma’s en leerplannen op scholen en in de kinderopvang. In de wereld vol verleidingen moeten kinderen en jongeren van 0 tot 24 jaar zelf weloverwogen keuzes leren maken ten aanzien van hun leefstijl. Het leerplankader beschrijft wat zij daarvoor moeten weten, kunnen en doen.

Lees meer »


03 juli 2015

Harmonisatie uitgesteld naar 2018

De harmonisatie peuterspeelzaalwerk en kinderopvang wordt uitgesteld naar 1 januari 2018. Dit wordt gedaan zodat het peuterspeelzaalwerk meteen onder de nieuwe financieringssystematiek valt. Dit staat in een brief van minister Asscher aan de Tweede Kamer.

Lees meer »


Een handreiking met praktische modellen om ouderinspraak in uw IKC te integreren. Vraag deze publicatie nu aan.

U kunt zich hier aanmelden of afmelden voor de nieuwsbrief.

Tweets