Etten-Leur

Etten-Leur

Brede School Het Voortouw
Brede school Het Voortouw is de eerste Brede School van Etten-Leur, opgericht in 2003 in de wijk de Keen. Het Voortouw stimuleert de ontwikkeling van kinderen in een doorgaande lijn van 0 tot 12 jaar. De brede school streeft naar een volledig, sluitend, veilig en uitdagend dagarrangement voor kinderen van 7 uur 's morgens tot 18 uur 's avonds. Het mooie ronde gebouw is verder een levendig middelpunt in de wijk.

Adresgegevens:
Brede School het Voortouw
Slagveld 55
4871 ND Etten-Leur
tel: 076-5263268

Klik hier voor meer informatie over Het Voortouw.

Brede School De Pijler
Brede school de Pijler is in januari 2009 van start gegaan. De Pijler is gevestigd in de nieuwbouwwijk Schoenmakershoek. De Pijler is een bijzonder gebouw, waar onderwijs en opvang hand in hand gaan. De kinderen van OBS de Leest, RKBS de Pontus, PSZ de Turfjes en KC de Sjoester krijgen de kans zich van 0-13 jaar optimaal te ontwikkelen. Het is een unieke brede school, omdat de buitenschoolse opvang volledig geintegreerd is in het onderwijsgebouw. Door de bijzondere ligging naast activiteitencentrum het Turfschip, en in de nabije toekomst het woonzorg complex Avoord, kan een goede samenwerking tussen jong en oud gerealiseerd worden.

Adresgegevens:
Brede School de Pijler
Gruiterstraat 1                    
4871 KS Etten-Leur
0765012603

Klik hier voor meer informatie over De Pijler.
 
Brede School Zuid Springt Eruit
Wil jij zelfverdediging eens uitproberen? Of je zangtalent ontdekken? Met allerlei materialen knutselen, dansen, kleutergymmen of koken voor jezelf en senioren? Bij "Zuid springt eruit!" kan het allemaal! Alle activiteiten worden in de eigen buurt georganiseerd en zijn laag geprijsd. Behalve naschoolse activiteiten wordt er ook onder schooltijd gewerkt aan een gezonde leefstijl, sport en beweging, leesbevordering en sociale vaardigheden. "Zuid springt eruit!" is als BOS-Sproject gestart, maar vanaf 2009 wordt de samenwerking voortgezet in de "Brede Scholen Zuid". De brede school partners wonen niet samen in 1 pand, maar werken wel gezamenlijk aan doelstellingen voor de jeugd in Etten-Leur Zuid.

Contactpersoon
Gemma Vriens
Manager Brede Scholen
076-5024452
gemma.vriens@etten-leur.nl

Klik hier voor meer informatie over Brede School Zuid Springt Eruit

Een vierde Brede School in de wijk Hooghuis is in ontwikkeling.
Voor algemene informatie over Brede Schoolontwikkeling in Etten-Leur en de verschillende thema’s van de Brede School kunt u terecht op de website.